Правила

Веб-сайт Pra.in.ua – це онлайн сервіс для користувачів, які можуть створювати власні родові дерева та користуватися спільною базою мешканців України народжених у період між 1650 та 1920-ми роками. База формується самими користувачами через пряме додавання інформації на сайт, а також волонтерами, які опрацьовують джерела. Частина джерел розміщується на сайті на період опрацювання.

Уся інформація, що розміщується на сайті є публічною і користувач дає попередню згоду на опрацювання та розміщення у публічному доступі внесеної ним персональної інформації (окрім електронної адреси). Ми гарантуємо захист електронної адреси користувача. Усю відповідальність за достовірність внесеної на сайт інформації несе користувач. Pra.in.ua надає лише платформу для розміщення такої інформації та в окремих випадках джерел до неї.

У випадку, якщо користувач сайту не бажає, щоб на сайті була розміщена інформація про ту чи іншу персону, і при цьому може пояснити, чому вважає цей запис персональною інформацією, то він може подати заявку на видалення запису і його прохання буде виконано.

Користувач сам вирішує, будувати йому генеалогічне дерево на веб-сайті, чи ні. Користувач не має змоги приховати свій профіль, або приховати від пошуку в базі осіб доданих ним у базу. У той же час, веб-сайт не вимагає від користувачів будь-якої персональної інформації, що може нанести їм шкоду – обов’язковими є лише наступні дані: прізвище, ім’я, один з років життя (будь-який), один з населених пунктів проживання (будь-який). Будь-яка інша інформація є необов’язковою і на успішність процедури додавання особи на сайт не впливає. Додавати фотографію особи користувач може до власного профілю та осіб створеного ним родоводу за власним бажанням.

Персональна інформація, яку користувачі вводять на сайт, зберігається тільки для надання послуг користувачам, наприклад, знаходити родичів, проводити генеалогічні та історичні дослідження тощо.

При оплаті послуг електронними платіжними засобами відповідальність за захищеність персональних даних клієнта, необхідних для здійснення фінансової операції, несе платіжна система. Веб-сайт Pra.in.ua не бачить і не зберігає цих даних.

Ми можемо надсилати користувачам листи з ціллю інформування про запуск нових сервісів на сайті, або інших важливих новин пов’язаних з проектом. Якщо ви не бажаєте отримувати такі повідомлення, ви можете відмовитися, скориставшись відмовою від розсилки.

Будь-яка інформація, яку ви завантажили в ваше дерево керується вами і може бути змінена, або видалена вами у будь-який час.

У випадку, якщо вам потрібна допомога, або консультація, ви можете написати на пошту pr@runsite.com.ua і ваш запит буде опрацьовано та виконано співробітником сайту.

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Бутенко В'ячеслав, далі за текстом - «Надавач послуг», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на сайті Надавача послуг «https://pra.in.ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Предмет договору

2. Надавач послуг зобов'язується на період визначений умовами оплати надати Покупцю розширений функціонал користування сайтом https://pra.in.ua, а Покупець зобов'язується оплатити цю послугу.

Порядок оплати

3.1. Розширений функціонал сайту (про-акаунт) надається Покупцю після оплати ним послуги через встановлену на сайті https://pra.in.ua платіжну систему Liqpay в автоматичному режимі після того, як кошти поступають на рахунок Надавача послуг на період передбачений умовами оплати.

3.2. Інформація про статус акаунту, термін дії оплаченої послуги Покупець відслідковує через відповідний функціонал на своєму кабінеті сайту https://pra.in.ua

Права та обов'язки сторін:

4. Надавач послуг має право:

  • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

5. Покупець зобов'язаний:

  • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6. Покупець має право:

  • оформити замовлення на сайті https://pra.in.ua;
  • вимагати від Надавача послуг виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за:

  • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку і перебої в наданні Послуг, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

8.1. Сайт створений для допомоги користувачам у дослідженні свого родоводу.

8.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.3. Оплата Покупцем оформленого на сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

8.4. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»