1. Obrachowanie percepty Expens pienienznych. Klucza Satanowskiego, Tarnorudzkiego, Granowskiego. 1730-1739. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
2. Listy roznych osob z papierow Sieniawskich. 1630-1731. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля
3. Generalny Rachunek z dobr Podolskich i Ukrainskich. 1744. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
4. Generalitas Komisoryatu Miedzybozkiego. 1776-1777. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
5. Connotacja Osiadlosci klucza Granowskiego. 1722-1723. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля
6. Granow. Inwentarz dobr Ukrainskich. 1724. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
7. Granow. Inwentarz. 1725. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
8. Granow. Inwentarz. 1727. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
9. Inwentarz wlosci Granowskiej. 1730. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
10. Inwentarz wlosci Granowskiej. 1728. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
11. Inwentarz wlosci Granowskiej. 1739. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
12. Lustracja klucza Granowskiego dobr Ukrainskich. 1743. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
13. Inwentarz wlosci Granowskoej. 1744. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
14. Inwentarz miasta Granow. 1764. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
15. Inwentarz klucza Granowskiego. 1773. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
16. Inwentarz klucza Granowskiego. 1775. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
17. Inwentarz wlosci Granowskiej. 1740. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #економіка
18. Список підданих ключа Гранівського. 1756. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #мешканці
19. Реєстр євреїв Гранівського ключа. 1764. Krakow Biblioteka Czartoryskich #євреї #Поділля #мешканці
20. Реєстр служників Гранівського ключа. 1763-1782. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #мешканці
21. Реєстр козаків Гранівського ключа. 1743-1815. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #мешканці
22. Реєстр підданих Велика-Севастянівка. Krakow Biblioteka Czartoryskich #Поділля #мешканці
23. Журнал про успіхи та поведінку учнів Білоцерківського єврейського училища 1901-1902 рр #євреї #Київщина
24. Журнал про успіхи та поведінку учнів Білоцерківського єврейського училища 1903-1904 рр #євреї #Київщина
25. Журнал про успіхи та поведінку учнів Білоцерківського єврейського училища 1906-1907 рр #євреї #Київщина